Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

AMG Retail Sp. z o.o.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właściciel

Sklep internetowy AMG Retail działający pod adresem internetowym www.amgretail.pl oraz jego subdomenach jest własnością AMG Retail Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-828), przy ul. Pląsy 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232702, NIP: 9512142570, REGON: 140125316, kapitał zakładowy: 4.975.000,00 PLN. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod numerem telefonu: + 48 22 649 04 76, pod adresem email: ho@amgretail.pl lub listownie pod adresem sklepu, tj. Warszawa (02-828, ul. Pląsy 3.

2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez AMGRetail.pl oraz sklepy działające w subdomenach AMGRetail.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient nie godzi się na zasady wynikające z Regulaminu, nie powinien dokonywać zakupu za pośrednictwem naszej strony.

3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.amgretail.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie AMGRetail.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookies".

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
– Firefox,
– Chrome,
– Safari,
– Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.

II. ZAKUPY W AMGRETAIL.PL

1. Informacje o produktach

Zamieszczone na stronach internetowych AMGRetail.pl informacje o produktach możliwych do zakupu, takie jak: opis, skład, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów i mają charakter informacyjny. Przed użyciem produktów Klient powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. AMGRetail.pl informuje na stronie internetowej o wszystkich wymaganych prawem szczegółowych danych dotyczących produktów. Daty ważności dostarczonych produktów nie będą krótsze niż minimalne terminy ważności wymagane prawem.

2. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej AMGRetail.pl
są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

3. Upusty i promocje

Jakiekolwiek upusty cenowe bądź promocje nie mogą być łączone.

4. Vouchery przedpłacone

Osoby prawne posiadające numer REGON mają możliwość nabycia w AMGRetail.pl voucherów przedpłaconych uprawniających do realizacji zakupów w sklepie AMGRetail.pl. Vouchery nie są środkami płatniczymi, a jedynie nośnikiem unikalnego kodu umożliwiającego skorzystanie z przedpłaconej przez przedsiębiorcę Oferty. W przypadku korzystania przez Klienta z vouchera przedpłaconego jest on zobowiązany do wykorzystania przy jednym zamówieniu całej przyznanej kwoty. AMGRetail.pl nie będzie dokonywać zwrotu wartości pieniężnych z tytułu niewykorzystanych ofert przedpłaconych. Przy jednym zamówieniu możliwe jest skorzystanie wyłącznie z jednego vouchera przedpłaconego.

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez AMGRetail.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z produktów znajdujących się na stronie internetowej AMGRetail.pl i stronach powiązanych. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie składania zamówienia adres email informacji związanych z potwierdzeniem i obsługą zamówienia. AMGRetail.pl potwierdza otrzymanie zamówienia emailem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3. Możliwość zmiany zamówienia

Klient nie ma możliwości zmiany zamówienia po zatwierdzeniu płatności.

4. Termin realizacji dostawy

1) Termin dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta i na obszarze określonym przez jego kod pocztowy. Dostawy kurierem realizowane są tylko w dni powszednie 8.00-17.00.

2) O wyborze sposobu dostawy i przewoźnika decyduje Klient (w przypadku dostępności różnych przewoźników).

3) AMGRetail.pl zobowiązane jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta będącego konsumentem towaru bez wad.

5. Dni wolne

AMGRetail.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne. AMGRetail.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

6. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

Termin dostawy został szczegółowo określony w zakładce http://www.amgretail.pl/pl/i/Czas-realizacji-zamowien/6 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Termin dostawy jest terminem orientacyjnym. AMGRetail.pl dokłada starań, aby tego terminu dochować, natomiast ostateczny termin dostawy nie powinien się różnić o więcej niż 14 dni roboczych.

7. Wstrzymanie lub odmowa realizacji zamówień

1) AMGRetail.pl zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia
w sytuacjach dozwolonych prawem.

2) W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami AMGRetail.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy:

a) zamówienia nie udało się potwierdzić;

b) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;

c) z innych przyczyn logistycznych.

 

8. Faktura

Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia AMGRetail Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności

Klient AMGRetail.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: - Transakcje kredytowe, płatności kartą i e-przelew realizowany przez Centrum Rozstrzygania Dotpay;


- przelewem on-line w trakcie akceptacji zamówienia;

- przelewem na indywidualne konto bankowe.

 

2. Przelew na konto bankowe

1) AMGRetail.pl udostępnia także możliwość realizacji zamówienia po dokonaniu przez Klienta zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na indywidualny numer konta bankowego uwidoczniony na fakturze Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za przelanie środków na właściwy rachunek bankowy AMG Retail Sp. z o.o.

2) W przypadku osób nie będących konsumentami przedpłata może być wymagana w celu realizacji zamówienia.

V. DOSTAWA

1. Kurier

O ile regulamin danego przewoźnika nie wskazuje inaczej to:

a) Kurier na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty;

b) Kurier zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta;

c) Kurier nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru;

d) AMGRetail.pl nie zobowiązuje się do doręczenia zamówienia do rąk własnych Klienta.

2. Nieobecność Klienta

1) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, kurier podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy kurier spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym.

2) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie drugą próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do AMGRetail.pl. AMGRetail.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. AMGRetail.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku nie konsumentów niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność/uszkodzenia przesyłki/dostawy

1) Przyjęcie dostawy przez Klienta nie będącego konsumentem, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

2) W przypadku realizacji dostawy przez kuriera, Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, powinien w miarę możliwości poinformować o tym AMGRetail.pl, może także wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej sporządzić protokół uszkodzenia. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym AMGRetail.pl.

3) W przypadku Klientów niebędących konsumentami o wymienionych powyżej sytuacjach AMGRetail.pl musi być poinformowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższego, a zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane z uwagi na ustawowe ograniczenia terminów zgłaszania reklamacji do podmiotów doręczających przesyłki.

2. Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko konsumentów)

1) Klienci AMGRetail.pl będący konsumentami mają możliwość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni od zrealizowanej dostawy.

2) Prawo odstąpienia od umowy znajdzie zastosowanie wyłącznie do umów zawartych
z konsumentem.

3) Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży (pismo wysłane pocztą na adres sklepu), w terminie 14 dni od odbioru towaru lub w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w pkt 1 powyżej.

4) Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy zwraca towar na adres sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5) Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci na rzecz Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.

6) Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, AMGRetail.pl zwraca Klientowi wszystkie zapłacone kwoty w tym koszty pierwotnego dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez sklep). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7) Ze zwrotem płatności AMGRetail.pl wstrzymuje się do dnia otrzymania towaru lub potwierdzenia wysłania przez Klienta towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8). W przypadku naruszenia przez Klienta terminu określonego w pkt 3) powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.

9). Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w pkt 1 powyżej, tj. w zakresie między innymi umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Reklamacje

1) W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów należy skontaktować
się z AMGRetail.pl.

2) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą, Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta AMGRetail.pl., po czym może odesłać otrzymany towar wraz z opisem wady oraz swoich roszczeń.

3) W przypadku wady towaru żywnościowego kupujący nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym żądać jego wymiany bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy w terminie obowiązywania rękojmi na taki towar. Zwracamy uwagę, że w przypadku produktów spożywczych, co do zasady odpowiedzialność za wady dotyczy okresu ich przydatności do spożycia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się
z Biurem Obsługi Klienta AMGRetail.pl.

4) W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w oświadczeniu należy wskazać kwotę, o którą cena ma być obniżona.

5) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania.
W przypadku konsumentów brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług AMGRetail.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.

2. Dostarczenie wiadomości email

AMGRetail.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub
w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, AMGRetail.pl, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni, dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. W przypadku Klientów niebędących konsumentami zwrot nastąpi w terminie 30 dni.

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie AMGRetail.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę AMG Retail Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest AMG Retail Sp. z o.o. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje Zespół ds. Bezpieczeństwa AMGRetail.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej AMGRetail.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. AMGRetail.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) AMGRetail.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie AMGRetail.pl przez podany
w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. AMGRetail.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę AMGRetail.pl.

5. Własność intelektualna

Cała zawartość strony internetowej Sklepu chroniona jest prawami własności przemysłowej
i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na stronach Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich.
Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

6. Inne

1) Gwarancji na towar nie udziela się. Sklep nie świadczy także usług posprzedażnych.

2) W przypadku towarów objętych ustawowo 2 – letnią rękojmią, przedsiębiorcom zostaje udzielona roczna rękojmia na taki towar, ale nie dłuższa niż do dnia upływu daty przydatności do użycia takiego towaru.

3) Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

4) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

5) W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z AMGRetail.pl, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.      

Regulamin opublikowany w dniu 7 października 2015 roku. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl